Hökumət Ödəniş Portalı

by Government Payment Portal

Hökumət Ödəniş Portalı (HÖP, Government Payment Portal, www.gpp.az ) - ölkə iqtisadiyyatında nağdsiz hesablaşmaların genişləndirilməsi və bütün regionlarda maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının artırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasi Mərkəzi Bankı tərəfindən yaradılmışdır. Portal vasitəsilə mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi, rüsum, icarə haqqı və digər büdcə ödənişlərinin, həmçinin kommunal, rabitə və başqa kütləvi xidmətlər üzrə ödənişlərin internet üzərindən ödəniş kartlarından, bank hesablarından istifadə edilməklə, həmçinin bankların və milli poçt operatorunun maliyyə xidməti nöqtələrində nağd qaydada toplanılması təmin edilmişdir.

Download Hökumət Ödəniş Portalı APK From Source 1
Download Hökumət Ödəniş Portalı APK From Source 2
Download Hökumət Ödəniş Portalı APK From Source 3
Download Hökumət Ödəniş Portalı APK From Source 4

Follow us

Copyright © Free APK World, All rights reserved.